Redystrybucja pieniężna i siłowa

Według jednej z rozpowszechnionych interpretacji politycznych sukcesów nacjonalistyczno-klerykalnej prawicy, są one wynikiem i przejawem dokonywanej przez nią "redystrybucji godności".

Redystrybucja pieniężna i siłowa

Redystrybucja pieniężna i siłowaWedług jednej z rozpowszechnionych interpretacji politycznych sukcesów nacjonalistyczno-klerykalnej prawicy, są one wynikiem i przejawem dokonywanej przez nią "redystrybucji godności".